Govor

Hvala lepa za besedo, predsedujoča.

Spoštovani poslanke, poslanci, spoštovani vabljeni!

Zdaj, jaz sem, seveda zelo pozdravljamo v Novi Sloveniji napore za povečanje uporabe javne infrastrukture in tudi v času trajnostne mobilnosti je lepo pozivati občane, državljane, da potujejo z javnim prevozom, vemo pa vsi, da je to v veliki meri nemogoče. Zato sem zastrigel z ušesi, ker je državna sekretarka, gospa Bratuškova rekla, da je povečanje postavk za javni potniški promet bilo izvedeno, ampak žal je razlog višja cena prevozov. To v bistvu ni razvojno in jaz tukaj bi pričakoval vsaj v naslednjih letih več investicij v to. Tudi mene kot gospo Sukičevo je zaskrbelo, pa bi rad malo bolj podrobno videl zakaj je 160 milijonov bilo vzetih na železniški infrastrukturi, ki je tudi del javne prometne mreže. Vsi se pa zavedamo, da so zadeve dolgoročne in da je brez projektov, končanih projektov in vse dokumentacije nemogoče investirati. Tako da tukaj gre za dolgoročno in bi tukaj pozval, da se planira sicer realno, ampak ambiciozno. Glede okolja bi pa samo vprašal, ker je upravljanje z vodami je tudi bilo dva milijona nekje vzetih, me zanima, tukaj na vodotokih je vedno izgovor, da ni denarja, naj bo, naj bo za zadeve, ki so kar redno vzdrževanje, pa me zanima, zakaj ta sredstva niso bila porabljena. Hvala… Oziroma ne bodo porabljena.