Govor

Najlepša hvala za besedo, predsedujoča.

Lep pozdrav!

Saj bom zelo na hitro pokomentirala obe ministrstvi. Najprej Ministrstvo za okolje in prostor. Veseli smo, da se denar namenjen prilagajanju podnebnim spremembam z rebalansom povečuje. To seveda v Levici zelo, zelo, zelo pozdravljamo. Ampak bi pa prosil mogoče za nekaj dodatnih pojasnil, zdaj ne vem, če sem kaj preslišala Za kaj točno gre, zakaj se pri tem povečanju in pa kakšni so predvsem načrti potem za leto, za proračun, za leto 2023 in 2024? Ker to je izjemno pomembno, ključno področje, pa nas to pač zanima oziroma nekako namigujemo, da je treba iti v tej smeri povečevanja sredstev tudi naprej.

Bi pa opozorila nekatere postavke so se pa znižale in to nas malo skrbi, na primer ohranjanje biotske raznovrstnosti se zmanjšuje za 1,8 milijona evrov. Mi sicer v Levici vemo in se zavedamo, da pač rebalans je nekaj, kar je treba sprejeti, ne da pač normalno stvari tečejo do konca leta, da se tekoči posli in obveznosti izpolnjujejo, no, tisto, kar je pač že nastalo s prejšnjo vlado, ne glede na to, ali je bilo dobro ali je bilo malo manj dobro, pač to nam je popolnoma jasno, ampak vseeno bi prosila za pojasnilo o tem, zakaj se ravno vlaganja v biodiverziteto zmanjšujejo in pa ali so kakšni plani v to smer potem za proračun, nadalje, kaj se bo dogajalo s tem pozneje. Seveda, vsi se menda zavedamo, kako ključno je prilagajanje na podnebne spremembe, kako ključen je ta zeleni prehod, vidimo kaj se dogaja že zdaj, še preden je tisto leto 2030, ki je napovedano kot prelomno tukaj. Pa me zanima ali torej boste v to smer delovali, na kakšen način, kako, kakšni so torej načrti.

Zdaj za infrastrukturo, tukaj je malo bolj kompleksna situacija, saj ste zelo dobro pojasnila, Alenka, kako, ampak tukaj se zmanjšujejo sredstva, kot rečeno, mislim, da 142 ali 146 ne vem, ali sem prav slišal, 146, celo milijonov, kar je več kot 10 odstotno krčenje, največ pa na prometni infrastrukturi, pa zmanjšujejo se tudi sredstva na politiki energije in energetske učinkovitosti. Malo se povečuje podprogram sicer obnovljivi viri energije za 1,15 milijonov evrov, če smo mi to dobro zdetektirali, ampak ta postavka je v bistvu že tako in tako nizka in z rebalansom bo znašala zgolj 18 milijonov evrov, pa zato naprošam ministrstvo, da mogoče malo bolj podrobno pojasni kaj vse ta postavka vključuje. Mislim, da ste sicer nekaj govorila, pa se nisem prepričana, pa bi mogoče samo še enkrat, da se prepričam, saj mislim, da niso to samo subvencije v sončne elektrarne, če sem prav razumela, ampak so še druge stvari, pa mogoče, če še enkrat lahko razložite. In kako bi se dalo z neposrednim financiranjem iz državnega proračuna / Nerazumljivo/ kapacitete OVE, zlasti s sončne energije v bodoče s proračuni, ki sledijo, še povečati, torej kakšni so načrti za prihodnji dve leti, me zanima, čisto tako okvirno, ne zdaj natančno. Nadalje bi mogoče izpostavila zmanjšanje postavk na področju prometa. Zdaj vemo, da je vlaganje v trajnostno mobilnost se s proračunom zmanjšuje z 208 na kar, torej na 181 milijonov evrov, kar pa se nam zdi najbolj nenavadno, pa je, da se investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi zmanjšuje iz 383 na 231 milijonov evrov, se pravi kar za 150 milijonov evrov manj. Pa me zanima, glede na to, da je vlaganje v trajnostno mobilnost tudi temeljno za zeleni prehod oziroma za boj proti podnebnemu zlomu oziroma za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zelo ključna zadeva, zato prosim mogoče za bolj konkretna pojasnila, zakaj tako velika zmanjšanja. Nekaj ste rekli, da so bila neka nerealna načrtovanja, pa da gre za evropska sredstva, ampak me vseeno malo zanima, no, malo bolj podrobno, zakaj tako oziroma kateri projekti, ali se ti projekti, ki se morda niso izvedli ali so bili slabo načrtovani ali kakorkoli, kaj boste potem v proračunu s tem naredili?

No, hvala lepa, toliko z moje strani.