Govor

Hvala.

Želi besedo k tistemu delu predloga rebalansa, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za okolje in prostor, predstavnik tega ministrstva, državni sekretar Matej Skočir? (Da.)

Izvolite.