Govor

mag. Alenka Bratušek

Najlepša hvala.

Mogoče predno se dotaknem konkretnega finančnega načrta Ministrstva za infrastrukturo, samo še dopolnitev, da je rebalans državnega proračuna za leto 2022 bil potreben predvsem zato, ker na odhodkovni strani ni bilo načrtovano vsega, kar je že prejšnja Vlada v okviru predvsem protikriznih ukrepov sprejemala, ne pa tudi finančno v celoti ovrednotila in pokrila.

Kar se tiče Ministrstva za infrastrukturo, je dejstvo, da se sredstva v finančnem načrtu našega Ministrstva znižujejo za 146 milijonov. In če tukaj ne bi šlo v veliki meri praktično vse za evropska sredstva, bi seveda lahko zvonili alarmi, tako pa ti alarmi v letu 2022 niso potrebni.

Evropska sredstva so na žalost v finančnem načrtu Ministrstva za infrastrukturo bila resnično nerealno načrtovana in se postopkov v letošnjem letu za to, da bi ta sredstva bila porabljena, ne da porabiti.

Nas pa, v naslednjem letu, govorim spet za Ministrstvo za infrastrukturo, čaka velika naloga. S temi številkami se bomo srečali pa ob sprejemanju proračuna za leto 2023 in 2024, ker se finančna perspektiva končuje in bomo morali stvari realizirati. Je pa kar nekaj konkretnih razlogov, zakaj v letošnjem letu tega nismo mogli narediti in o tem lahko v nadaljevanju seveda tudi govorimo.

Mogoče še podatek, da se pravzaprav tako imenovana integralna sredstva državnega proračuna, to so tista domača sredstva državnega proračuna, to so tista domača sredstva, ki jih zberemo z davki in vsem ostalim, povečujejo na našem ministrstvu in to za 5 milijonov evrov. Enako namenska sredstva, v veliki meri je to tista taksa, ki jo plačujemo ob registraciji vozil, se povečujejo za 10 milijonov evrov, evropska sredstva se znižujejo za 147 milijonov evrov in seveda posledično tudi lastna udeležba. Še enkrat poudarjam, da res ni v tem trenutku razloga za strah ali pa kakršnokoli paniko, da je sredstev na našem ministrstvu premalo. Realizirali bomo kar smo si, zadali in načrtovali in seveda je zdaj v mesecu septembru ali pa skoraj že oktobru lažje pokazati pa načrtovati stvari do konca leta. Ena stvar, kjer pa je bilo potrebno, kar konkretno povečanje sredstev, je javni potniški promet, tako na avtobusnem linijskem kot na železnicah, razlog je pa predvsem v višjih cenah energentov, tako elektrike kot nafte. Na avtobusnih prevozih je bilo treba zagotoviti dodatno 8 milijonov evrov, na potniškem prometu pa kar…, železniškem pa kar 20 milijonov evrov dodatnih sredstev. To jaz mislim, da so tisti poudarki za začetek, da ne gremo bolj podrobno, seveda pa imam sodelavce s sabo in lahko tudi vse projekte pogledamo kako in kaj, ker naš finančni načrt je tako kar obsežen.