Govor

Hvala.

Želi besedo k tistemu delu Predloga rebalansa, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za infrastrukturo, morda predstavnica, državna sekretarka, mag. Alenka Bratušek? (Da.)

Izvolite, ja, hvala.