Govor

Pričenjamo 4. sejo Mandatno-volilne komisije. Vse članice in člane komisije ter vabljene in ostale prisotne, lepo pozdravljam.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani, namesto katerih imamo druge člane komisije s pooblastili: Andreja Živic namesto Janje Sluga, Rastislav Vrečko namesto Alme Intihar, Nataša Sukič namesto dr. Mateja T. Vatovca, Iva Dimic namesto Janeza Ciglerja Kralja, Rado Gladek namesto Jožeta Tanka in Tomaž Lisec namesto Anje Bah Žibert.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red.

1. točka, predlog izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnikov v Okrajnem sodišču v Mariboru.

2. predlog za izvolitev Alenke Dolinšek v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije.

3. predlog za izvolitev Katje Fabjan Valdemarin na sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije.

4. predlog za izvolitev sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic Okrajnem sodišču v Kranju.

5. predlog sklepa o razrešitvi predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško.

6. predlog sklepa o razrešitvi člana Sveta za elektronske komunikacije.

7. to zadevo smo v okviru te točke dnevnega reda smo že obravnavali na 3. seji Mandatno-volilne komisije, ki je bila 14. 9. 2022 in zato je ta točka postala brezpredmetna.

8. določitev kandidacijskega postopka za imenovanje dveh članov Statističnega sveta Republike Slovenije.

9. administrativne zadeve.

Nekatera gradiva za današnjo sejo ste prejeli v varovani predal sistemu Udis, vsebujejo osebne podatke, ki so zavarovani na podlagi zakona. V kolikor jih nameravate navajati oziroma v zvezi z njimi sprožati vprašanja, vas prosim za predhodno opozorilo, saj moram v takem primeru sejo zapreti za javnost.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER PREDLOGA ZA IZVOLITEV SODNIŠKI FUNKCIJI NA SODNIŠKI MESTI OKRAJNIH SODNIKOV NA OKRAJNEM SODIŠČU V MARIBORU, KI JIH JE DRŽAVNEMU ZBORU PREDLOŽIL SODNI SVET.

Gradiva, ki jih je Državnemu zboru v obravnavo predložil Sodni svet, so objavljena pri EPA, obrazložene predloge Sodnega sveta pa ste članice in člani zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistemu Udis.

K tej in naslednjim trem točkam dnevnega reda je bil povabljen predsednik Sodnega sveta, gospod Vladimir Horvat, ki ga lepo pozdravljam.

Uvodna pojasnila. Sodni svet je na podlagi 130. člena Ustave, prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu ter 19. člena Zakona o sodniški službi Državnemu zboru predlaga sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Mariboru, izvoli mag. Boštjana Momlja in Simona Grahornika.

Predsednika Sodnega sveta, gospoda Vladimirja Horvata prosim za uvodno obrazložitev predlogov.