Govor

Tadej Ostrc

Ja, najlepša hvala za besedo.

Spoštovana predsedujoča, članice in člani odbora!

Mogoče res predstavim tako malo bolj detajlno, predlog rebalansa proračuna. Se pravi, predlog rebalansa za leto 2022, znaša 894 milijonov evrov, v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022, se predlog proračuna Ministrstva za zdravje povečuje za 2010 milijonov evrov glede na sprejeti proračun. Glavnina povečanja, kot je bilo že izpostavljeno, se nanaša na področje obvladovanja epidemije COVID-19 in pa ukrepov v okviru interventne zakonodaje, ki je bila sprejeta, se pravi, za stabilizacijo financiranja zdravstva. Če mogoče bi šel čez neke postavk, se pravi, za interventni zakon za stabilizacijo in financiranja zdravstva namenjenih 20 milijonov evrov, potem so tukaj določene zakonske obveznosti iz prejšnjih zakonov, Zakonov o razbremenitvi občin, kjer je pač strošek izvedbe mrliško pregledne službe tudi na Ministrstvu za zdravje, potem obvezno zdravstveno zavarovanje socialno ogroženim, 23 milijonov evrov, potem je, kar je bilo tudi že izpostavljeno, izobraževanje zdravstvenih delavcev, kjer ministrstvu v integralnem delu proračuna krije pripravništvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij, in pa dodatne specializacije iz družinske medicine, klinične psihologije in pa štipendiranje. Rast stroškov na tej postavki je bila približno 2,7 milijonov evrov, ta ki je recimo najbolj izpostavljeno, to je predvsem zdravstveno varstvo nezavarovanih in pa tudi tistih, ki so prišli v našo državo iz Ukrajine. Potem pa Covid interventna zakonodaja, kjer je namenjenih 509 milijonov evrov, to je predvsem na račun PKP 10, kjer v okviru tega je nekako namenjenih 36 milijonov za cepljenje, 27 milijonov evrov za cepiva, 36 milijonov evrov za hitre antigenske teste in pa okvirno 30 milijonov evrov za do Covid dodatke.

Mogoče predstavim še čisto faktične številke. Se pravi, glede na sprejeti proračun se povečuje integralna sredstva za 46 odstotkov. Se pravi, ukrepi ki so bili v okviru PKP 10, ki so veljavni do decembra 2022, se namenja 268 milijonov evrov, to so stroški nakupa zdravil, cepiv, hitrih antigenskih testov. Izobraževanje zdravstvenih delavcev, sem že omenil.

Potem so investicijska vlaganja v zdravstveno infrastrukturo v višini 99 milijonov evrov oziroma 12 procentov integralnih sredstev. Potem so zelo pomembni okvirji v okviru programov javnega zdravja, katerim ministrstvo v let 2022 namenja 17 milijonov evrov, se pravi, gre predvsem za krepitev inštitucij na področju javnega zdravja, gre za NIJZ in NLZOH, z namenom nadaljnje okrepitve epidemiološke službe za boljšo pripravljenost na odziv za izbruhe nalezljivih bolezni in epidemije. V pro predlogu rebalansa pa nenazadnje ministrstvo načrtuje tudi sredstva za urejanje sistema zdravstvenega varstva. Tukaj naj izpostavim mogoče digitalizacijo slovenskega zdravstvenega sistema, ki je, verjetno se vsi skupaj strinjamo, nujna. To gre tudi predvsem za načrt za sklad RRF.

Naj mogoče izpostavim, ker bo sigurno potem v nadaljevanju izpostavljena, ne področju investicij, se ministrstvo in pa tudi zavodi ukvarjajo s časovnimi zamiki. Tukaj v bistvu gre predvsem za probleme na trgu, ki ga ima celoten gradbeni sektor, ne samo na področju Slovenije, ampak na področju celotne Evrope tako z vidika zvišanja ponudb, kot tudi s pomanjkanja delovne sile in pa tudi gradbenih materialov. Z mojega vidika bi bilo na kratko to, sem pa seveda odprt za nadaljnja vprašanja.

Hvala.