Govor

Hvala lepa.

Z rebalansom se odpravlja neuravnoteženost proračuna, ki se je pojavila, kot smo že slišali, zaradi različnih vzrokov, predvsem zdravstvene krize, energetske krize, pa tudi dejanj pretekle vlade, ki je proračunska sredstva preko bombončkov delila med državljane. Z rebalansom v Levici problemov ta trenutek nimamo, je pa že sedaj ob debati o proračunu nujno potrebno nasloviti tisto, kar sledi in za kar se zavzemamo v Levici, ter je tudi zapisano v koalicijski pogodbi. V luči sprejemanja proračunov za naslednja leta in tudi rebalansa, v Levici pričakujemo čim prejšnjo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da plačilo v višini cirka 35 evrov na mesec ne bo več, plačilo, ki ga moramo v enakem znesku plačevati vsi, ne glede na to, ali je to upokojenec, samostojni podjetnik, prekarni delavec, poslanec ali menedžer. Vsi plačajo enako, približno 450 evrov na leto. Ukinitev tudi pomeni, da se bo približno 50 milijonov, ki vsako leto poniknejo pod postavko administrativni stroški v žepih zasebnih zavarovalnic, namenilo za javno zdravstvo. Med letoma 2008 in 2018 je v zavarovalnicah ostalo kar 500 milijonov evrov, ki bi se lahko namenili za zdravstvo, skrajšanje čakalnih vrst in izboljšanje storitev. Tako pa zavarovalnice s tem javnim denarjem danes gradijo privatne bolnišnice, s čimer se javno zdravstvo še dodatno razgrajuje. Tukaj bi se navezal zdaj na rebalans proračuna. Zdravstvenega kadra že tako ali tako primanjkuje v javnem zdravstvenem sistemu, slišali pa smo, da se bo zdaj v tej zasebni bolnišnici, ki se gradi preko vplačil v obvezno dodatno zavarovanje, naj bi se zaposlilo cirka 100, 150 dodatnega kadra. Ki naj bi prišli iz kje? In tukaj v rebalansu, kar je sicer pohvale vredno, Ministrstvo za zdravje namenja programu izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev nekih 96 milijonov evrov oziroma 11 % integralnih sredstev, saj, kot pravijo, zdravstvenega kadra v JZZ močno primanjkuje. In zdaj mi imamo na eni strani rešujemo javno zdravstvo, izobražujemo kader, na drugi strani pa se nam zaradi privatnega grajenja in privatnega vzpostavljanja zdravstva podira ta sistem. Neko stvar poskušamo zgraditi, na drugi strani pa se nam vse skupaj podira in tudi zato nekako nikakor ne moremo zlesti iz tega začaranega kroga. Če ponovim še enkrat. V Levici pričakujemo čimprejšnjo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Če se, ne vem, tukaj dotaknem še ene zadeve, ki smo jo sicer že omenjali. Pri postavki dolgotrajna oskrba se je poraba zmanjšala za 64 milijonov, ampak to je zaradi tega, ker se z DOS ne da izvajati. Pri pripravi proračuna za prihodnja leta pa bo seveda treba za dolgotrajno oskrbo nameniti več, ko bo sprejeta zakonska podlaga, ki bo to dejansko omogočala. Za konec mogoče še to, da pač se sredstva za financiranje epidemije covid-19 povečujejo za 276 milijonov, to je še enkrat toliko kot pred rebalansom. Tisto, kar bi pa rad opozoril pa je to in to je po našem mnenju nujno potrebno, da morajo intervencijski programi za covid-19 nujno vključevati financiranje osebne varovalne opreme v sivih in rdečih conah za zaposlene na osnovni in socialni oskrbi ter ukrepe v DSO-jih. Financiranje tega je bilo zagotovljeno do 30. junija.

Hvala lepa.