Govor

Ja, spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, ponovno pozdravljeni, pozdravljeni tudi vsi prisotni na današnji seji odbora in sicer 6. nujni seji Odbora za zdravstvo! Na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: poslanka Eva Irgl namesto poslanke Alenke Jeraj, poslanec Milan Jakopovič kot, ki nadomešča poslanca Miha Kordiša, poslanka Alenka Helbl, ki nadomešča poslanko Jelko Godec, poslanec Soniboj Knežak, ki nadomešča mag. Bojano Muršič in poslanka Mojca Šetinc Pašek, ki nadomešča poslanko Terezo Novak.

Seja odbora je bila sklicana v skladu s 47. in drugim odstavkom 48. člena Poslovnika Državnega zbora.

Na sejo so vabljeni predstavniki predlagatelja Predloga rebalansa proračuna, to je Vlada Republike Slovenije ter pristojnega Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje dne 12. septembra 2022 ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora in sicer Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Gradivo je bilo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. Odbor navedeno gradivo obravnava kot zainteresirano delovno telo, na podlagi 166. člena Poslovnika Državnega zbora. Ker do začetka seje ni bilo predlogov za razširitev dnevnega reda oziroma za umik predlagane točke dnevnega reda, je določen takšen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA SEJE ODBORA - PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022.

Besedo dajem predlagatelju predloga rebalansa proračuna za leto 2022 in sicer predstavnici Ministrstva za finance, gospe Katji Pepelnak.

Beseda je vaša.