Govor

Jure Leben

Hvala predsednik, hvala za vprašanja.

Najprej poslanki Sluga. Tako kot sem že v predstavitvi omenil, v Celju imamo problem in treba je najprej poskrbeti za naše najmlajše učence, tako da bomo šli v, moramo iti čim prej v, po mojem mnenju, spremembo odloka, tudi na začetku z ukrepi države in potem iskati finančna sredstva za ukrepe na lokalnem nivoju. Kar se pa tiče samega drugega vprašanja, Bukovžlaka. Prihajamo že po mojem mnenju do glavnega problema nekega procesnega, projektnega vodenja na samem ministrstvu. Ravno zato je na tak način tudi sestavljen odgovor, ki ga je Vlada Republike Slovenije letos konec julija sprejela in poslala v Bruselj, kjer povemo, da je bila šele januarja letos podpisana pogodba z zunanjim izvajalcem za izvedbo projektne naloge. MOP pove, da ima že vsa soglasja lastnikov zemljišč za raziskave. MOP tudi pove, da je že sedel februarja 2018 z Mestno občino Celje na temo občinskega podrobnega prostorskega načrta in na koncu na zadnji strani samega odbora lepo pove po kakšni časovnici se bodo aktivnosti odvijale naprej. Za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovanih pet mesecev, za izvedbo postopka javnega naročila za sanacijo osem mesecev, itn. Moja naloga na tem ministrstvu bo, primer, tudi zdaj sem imel v svoji pisarni eno veliko tablo kjer je bilo gor napisano, za narediti in lepo gor pisal prioritete in jih tudi brisal, ko so bile narejene. Mi moramo se navaditi na ministrstvih, da začnemo projektno delati, torej da se najprej zavedamo kaj je potrebno narediti in za vsako stvar, do kdaj je lahko in do kdaj mora biti narejena. Tako da, moje mnenje je, da ta odgovor je bil pripravljen primerno, so notri roki za posamezne aktivnosti in kot minister bo moja naloga, da bom sledil tedensko kako se ti roki dosegajo.

Gospod Rajh. Najbolj sem prepoznan po drugem tiru, to je res. Vemo, da smo v tej spremembi že začeli razmišljati junija lani, ko je Vlada sprejela tista dva sklepa in ko smo obrazložili dvofaznost izvedbe. Najprej prva faza po obstoječem gradbenem dovoljenju s širitvijo servisne cevi in pa potem priprava strokovnih in pravnih podlag za pripravo DPN. Vemo, da za širitev servisnih cevi smo morali iti v predhodni postopek na agenciji za okolje, da smo dobili informacijo ali je potrebna polna presoja vplivov na okolje ali pa je v predhodnem postopku podanih dovolj informacij, kakšna bo sprememba, in da je ta sprememba majhna. Ta odgovor smo prejšnji teden dobili, je pooblaščenec družba DRI odgovor dobila. Pozitiven. Te presoje ni potrebne. Postopek je v predhodnem koraku zaključen. Zdaj se gre v dopolnitev gradbenega dovoljenja po eni strani, po drugi strani pa v izvedbo PZI projektov. In ravno to je bil vhodni podatek, da se lahko zdaj nadaljujejo dela na DPN za drugo fazo, ki pomeni graditev tunelov tam, kjer so samo eni tuneli, in pa viadukta. Postopek je tak, da bo bodoči minister za infrastrukturo podal pobudo na Ministrstvo za okolje in prostor, ker Ministrstvo za okolje in prostor je tisto, ki postopek vodi. Na Ministrstvu za okolje in prostor bomo pa aktivno sodelovali, določili časovnico in jo redno spremljali, da bo ta projekt lahko čim prej zaživel.

Gospod Šiško, hvala za vprašanja. Meni je zelo žal, da imamo Brežice narejene, da Brežice delajo, ni bilo pa narejene ostale poplavne infrastrukture na občinah. Take projekte moramo dokončati. Po mojih informacijah prihaja tudi do problemov, da koncesionar ukrep izvede, ga pa ministrstvo ne prevzame - neke črpalke v okolici Celja, po mojih informacijah -, to so stvari, ki se malo dotikajo mojega prvega odgovora gospe Slugi, to projektno vodenje. Če mi vemo, da je projekt, mora projekt biti zaključen, ne pa da pri vsaki stvari nekaj malenkosti ostane in jih potem rešujemo leta naprej. Ja, se strinjam, treba je pogledati in projekte zaključiti, predvsem pa na področju poplavne varnosti, ker ko pride voda, jo je zelo težko ustaviti in pride hitro do velike škode.

Kaj bo z odlagališčem - zelo velik problem. Po mojih informacijah hrvaška stran ni dovolj aktivna, če se lahko tako izrazim. Imam pa tu izkušnjo iz svojega dosedanjega dela, ko smo reševali problem preplastitve mostu čez Dragonjo. Moje mnenje je, da je tu treba najti pravi način pogovorov, ne samo, da se pogovarjamo, ampak da poskušamo rešitve najti. In tako kot nam je uspelo se dogovoriti za preplastitev mostu, ki je minoren - samo poskušam pokazati kot primer -, je tudi tu treba se z našimi partnerji v tem projektu usesti in na pravi način pogovoriti, da tudi sami začnejo vlagati v sklad za to odlagališče. In po drugi strani peljati naprej vse postopke, od umeščanja do same izvedbe. Jaz se tega zavedam, to bo sigurno v tem mandatu, mislim, tudi prišlo na našo mizo.

Glede vprašanja NEK. Imamo energetski koncept, mi se moramo opredeliti, delati tak objekt ni z danes na jutri. Moje mnenje je, da je tu treba narediti referendum in se kot država odločimo, ali gremo v ta projekt ali ne. Upam, da sem vam lahko odgovoril. Razumem, da je problem, zavedam se, da ga moramo rešiti, in z njim se bom seveda ukvarjal.

Hvala.