Govor

Najlepša hvala za besedo. Kolegice in kolegi, spoštovani kandidat za ministra.

Pozdravljam to vašo odločitev, da ste povzeli tako na kratko to obširno delovno področje, za katerega kandidirate, da bi ga prevzeli. Menim, da je to pravi način, da je več časa tudi za postavljanje vprašanj. Vesela sem pa tudi, da sem iz vaše predstavitve uspela razbrati, da se zavzemate za kulturo dialoga, da dialog vidite kot rešitev za doseganje nekih dobrih rezultatov vašega, našega in vsega dela. Predvsem se mi zdi ta dialog pomemben, kot se je v preteklem mandatu izkazalo, tudi na stanovanjskem področju. Tudi na nas poslance so se v preteklem mandatu obračali številni deležniki, saj veste tudi etažni lastniki so bili precej glasni. In jaz mislim, da če je vaša namera ta, da se jih v tem mandatu bolj posluša, vodi z njimi dialog, da bo to seveda vodilo do prave rešitve.

Ker sama prihajam iz Celja pa moram se seveda dotakniti tudi problematike, ki zadeva Celje in Celjsko kotlino. Vesela sem, da kažete večje razumevanje od vaše predhodnice za sanacijo degradiranih območij. Jaz mislim, da je to akutni problem. Celje je na splošno v eni zelo specifični situaciji. Gre za eno najbolj onesnaženih območij v Sloveniji, kjer je pa situacija taka, da ni onesnaženost samo en predel. Gre za geografsko zelo obširno onesnaženje. Gre tako za težave z zemljo kot zrakom in vodo, kar je še dodatna oteževalna okoliščina. In pa seveda to, da gre za nek, kot radi rečejo v naši civilni iniciativi, koktajl strupov, kar pomeni, da je zadeva še toliko težje rešljiva. Vesela sem, da ste ta problem zaznali kot akuten. Kolikor ste spremljali veste, da so v Celju velike težave s tem, da se je pokazalo z analizami, da je tudi v vrtcih kritično onesnaženje zemlje. Naši najmlajši so temu izpostavljeni vsak dan in menim, da se je treba lotiti problema nemudoma. V preteklem mandatu sem sama zaradi nerazumevanja pristojne ministrice bila tako rekoč prisiljena vložiti zakon za sanacijo Celjske kotline. In glede na vašo predstavitev in najine predhodne pogovore pozdravljam vašo odločitev, da se nemudoma pristopi k ukrepom za Celje, ravno tako seveda za Mežico. To sta dve področji, za kateri obstajajo strokovne podlage, ki omogočajo takojšnje ukrepanje in pa seveda tudi za detektiranje vseh ostalih onesnaženih območij po Sloveniji, ki si seveda ravno tako zaslužijo sanacijo. Moram se strinjati z vami, da je potrebno zavzeti stališče ničelne tolerance do onesnaževalcev in pa seveda tudi podpiram načelo, da onesnaževalec mora plačati za škodo, ki jo je povzročil. Seveda tukaj vidim eno težavo, in sicer izvajanje tega načela, kako onesnaževalca do tega prisiliti, take prakse pri nas še ni, glede pa na to, da je zadeva akutna in, da je takojšnje ukrepanje potrebno pa menim, da mora država biti tista, ki bo prevzela prvo odgovornost, začela izvajati ukrepe in se potem tudi država ukvarjala s tem in našla rešitev kako onesnaževalca prisiliti, da bo seveda te stroške potem tudi prevzel. Izpostavila bi pa še eno zadevo v Celju, to je pa odlagališče v Bukovžlaku, namreč evropska komisija je junija našo državo vnovič opomnila na spoštovanje odločitve evropskega sodišča iz julija 2015, to se pravi pred tremi leti je sodišče, evropsko sodišče sodbo zahtevalo, da se nevarno odlagališče odpadkov v Bukovžlaku čim prej sanira. Evropska komisija pa zdaj opozarja, da naša država tri leta po sodbi še ni sprejela ustreznih ukrepov za sanacijo ali pa zaprtje tega odlagališča, tako kot je bilo zahtevano v direktivi o odlagališčih in okvirni direktivi o odpadkih. In zato zdaj evropska komisija navaja, da je Slovenija doslej uredila le eno od dveh nevarnih odlagališč na katere se ta sodba nanaša in sicer na industrijskem območju Gabrje-jug, kjer je bilo predelanih 40 tisoč ton nevarnih odpadkov, ne pa tudi na območju Teharij. Jaz vem, imam neke informacije, da zadeve gredo naprej, se pa moram absolutno strinjati tukaj z tudi vodjo oziroma koordinatorjem civilnih iniciativ Celja gospodom Šuštarjem, da se država v tem primeru mogoče res odziva prepočasi, zato bi vas lepo prosila za najnovejše informacije kaj se na tem področju dogaja in kaj lahko potem vi še v svojem mandatu storite.

Hvala lepa.