Govor

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Pričenjam 1. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Današnja seja je prva seja tega odbora v tem mandatu, zato dovolite, da vas najprej prav lepo pozdravim in vam zaželim uspešno delo. Naj bo ta odbor prostor dobrih odločitev za državljane in državljanke Republike Slovenije.

Obveščam vas, da se je za zdaj opravičil član odbora Luka Mesec. Na seji kot nadomestni član odbora s pooblastilom pa sodeluje dr. Darij Krajčič namesto poslanca Braneta Golubovića in Janja Sluga namesto Igorja Zorčiča.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red:

1. točka - predstavitev Jureta Lebna, kandidata za ministra za okolje in prostor;

2. točka - predstavitev mag. Alenke Bratušek, kandidatke za ministrico za infrastrukturo.

Do pričetka seje nisem prejel nobenega predloga za spremembo dnevnega reda, tako da je ta določen kot ste ga prejeli s sklicem seje odbora.

Preden preidemo na 1. točko, naj vas obvestim, da imamo za vsako zaslišanje predvidene tri ure časa, zato vam polagam na srce, članice in člani odbora, da se v svojih vprašanjih in razpravah skušate v tem času čim bolj prilagoditi omejenemu času, ki nam je na razpolago. V primeru namreč, da zaslišanja kandidata za ministra za okolje in prostor ne bomo končali do 12. ure, bom moral sejo prekiniti in se bo nadaljevala nekje v večernih urah, verjetno po 19. uri.

Prehajam na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDSTAVITEV JURETA LEBNA, KANDIDATA ZA MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR, ki ga med nami prav lepo pozdravljam.

Predlog kandidata za ministra za okolje in prostor z dne 30. 8. 2018 je objavljen na spletni strani Državnega zbora. Del gradiva, ki vsebuje osebne podatke, pa ste članice in člani odbora prejeli v varovanem predalu v sistemu Udis. Na seji odbora je k tej točki vabljen Jure Leben, predlagan za ministra za okolje in prostor v skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora. Odboru kot pristojnemu delovnemu telesu se bo predstavil in odgovarjal na vprašanja članic in članov odbora. Na podlagi predstavitve bo odbor v skladu s prvim odstavkom 231. člena Poslovnika sprejel mnenje o ustreznosti predstavitve kandidata, ki ga bom v roku iz prvega odstavka 231. člena Poslovnika, to je takoj ali pa najkasneje v 48. urah po predstavitvi poslal predsedniku Državnega zbora in predsedniku Vlade.

Prosim Jureta Lebna, kandidata za ministra za okolje in prostor, da se predstavi in predstavi svoj program odbora.

Izvolite, gospod Leben.