Govor

Hvala lepa, gospa ministrica.

Zdaj bom pa predala še besedo v. d. direktorja sklada gospodu Alešu Tolarju.

Izvolite.