Govor

… in vas vse prav lepo pozdravljam, tako kolegice poslanke in poslance kot ostale vabljene na to sejo in seveda gospo ministrico z ekipo.

Obveščam vas, da se je za današnjo sejo opravičil poslanec Jožef Horvat. Imamo pa tudi eno nadomeščanje, in sicer našega podpredsednika mag. Franca Propsa nadomešča Robert Janev… / oglašanje v ozadju/ Še enkrat, se pravi, gospoda Roberta Janeva ni in ga nadomešča Aleksander Prosen Kralj. Jaz se vsem opravičujem, ker je prišlo obvestilo zadnjo sekundo, ampak pomembno je, da smo vsi tukaj, in mislim, da smo sklepčni.

Zato bomo kar nadaljevali sejo, in sicer prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje, to je bilo 1. 6. 2022, ste prejeli naslednji dnevni red: pod točko 1, Zaključni račun in poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2021; točka 2, pobude in vprašanja članov odbora. Ker včeraj do 12. ure nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Preden preidemo na obravnavo 1. točke, bi vas želela obvestiti, da nas bo ministrica, ki je med nami prisotna, po razpravi in zaključeni 1. točki pod 2. točko, pobude in vprašanja, obvestila oziroma nam bo dala kratko informacijo, in sicer o stanju in posledicah neurja, ki je bilo v preteklem tednu na večjem delu Slovenije, se pravi, kaj in kako je z neurjem, kakšna je škoda in kakšni bodo ukrepi na kmetijskih zemljiščih. In želeli bi tudi, da nam ministrica pove, kakšni so predvideni ukrepi Vlade za blažitev posledic draginje, predvsem na hrani, ker vemo, da je tudi članica vladne komisije. Zanimalo nas bo tudi, če ima kakšno informacijo, kakšni so rezultati pregleda v obratu za predelavo rib, o čemer smo poslušali prejšnji teden. Na koncu boste seveda lahko postavili ministrici vprašanja in ji dali še kakšno drugo pobudo, torej tisto, kar smo se dogovorili in želimo, da nas o tem obvesti.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – ZAKLJUČNI RAČUN IN POROČILO O DELU SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV ZA LETO 2021.

Naš odbor je matično telo. Dne 25. 5. 2022 smo prejeli poročilo sklada in v skladu z 41. členom Poslovnika Državnega zbora ga bomo tudi obravnavali. Danes ste prejeli na klop tudi mnenje Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; tu je tudi predsednik komisije, ki se bo najbrž kasneje vključil v razpravo.

Obveščam vas, koga smo vabili k tej točki dnevnega reda: Vlado, gospo ministrico, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, poleg ministrice imamo tudi predstavnika oziroma direktorja Direktorata za kmetijstvo oziroma vodjo sektorja – je tako? -, gospoda Leona Ravnikarja, gospoda iz Državnega sveta sem že omenila in seveda krovno organizacijo v kmetijstvu Kmetijsko-gozdarsko zbornico, njenega predsednika, ki ga lepo pozdravljam.

Preden bom dala besedo v.d. direktorju, gospodu Alešu Tolarju, sprašujem gospo ministrico Ireno Šinko, ali želi ona pred tem besedo? (Želi.) Izvolite, gospa ministrica.