Govor

Tadej Ostrc

Najlepša hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Spoštovane poslanke, poslanci.

Naj na začetku poudarim, da je vlada v vseh dosedanjih mnenjih podprla Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih in tudi sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v navedenem zakonu zaradi implementacije odločb ustavnega sodišča in tudi zaradi potrebe po čim prejšnji uveljavitvi zakona. Vlada svojih mnenj glede podpore ni spremenila po prejemu zahteve za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je 19. julija na ustavno sodišče vložil pobudnik združen v gibanju Osveščeni prebivalci Slovenije. Vlada meni, da je sklep o nedopustnosti referenduma skladen z ustavo, ker zakon, katerega je bil sklep o nedopustnosti referenduma sprejet, odpravlja sámo protiustavnost. Državni zbor je pri sprejemu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih ugotovil, da se vsebina zakona nanaša na zakon iz četrte alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije, zato zakonodajnega referenduma o zakonu ni dopustno razpisati. Navedena določba se nanaša na zakon, ki odpravlja protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. V konkretnem primeru pa gre za zakon, s katerim se odpravlja protiustavnost 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče z odločbama z dne 13. 5. 2021 in z dne 7. 10. 2021. Državni zbor je o tem opravil temeljito presojo, pri čemer je upošteval ureditev prepovedi zakonodajnega referenduma, ustavnosodno prakso in tudi gradiva iz ustavno-revizijskega postopka za spremembo 90. člena Ustave. Vlada še opozarja, da ustavno sodišče glede zamuda roka za odpravo neustavnosti meni, da to predstavlja nedopusten poseg v načelo pravne države in načelo delitve oblasti. Z dodatnim zamujanjem odprave neustavnosti tudi kot posledica nedopustnega zakonodajnega referenduma se bosta še naprej kršili navedeni načeli. Referendum ne sme pomeniti odločanje o tem ali naj se protiustavno stanje še nadaljuje. Če je namreč cilj in namen zakona odprava protiustavnosti, potem pomeni razpis zakonodajnega referenduma podaljševanje že obstoječega protiustavnega stanja.

Glede na navedeno Vlada Ustavnemu sodišču predlaga, naj zahtevo o oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih zavrne kot neutemeljeno.

Hvala.