Govor

Hvala za predstavitev mnenja.

Besedo dajem predstavniku Ministrstva za zdravje, državnemu sekretarju mag. Tadeju Ostrc.