Govor

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, vsi vabljeni in prisotni na današnji seji odbora, lepo vas pozdravljam! Začenjam 5. nujno sejo Odbora za zdravstvo, ki je bila sklicana na podlagi 47. člena in drugega odstavka 48. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora: Jelka Godec, mag. Karmen Furman, Iva Dimic in Zvonko Černač. Na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: Martin Premk, ki nadomešča Radislava Vrečka, Jani Prednik, ki nadomešča mag. Bojano Muršič, mag. Branko Grims, ki nadomešča mag. Dejana Kaloha, Dejan Premik, ki nadomešča Roberta Janeva, Lucija Tacer, ki nadomešča Matejo Čalušič, Andreja Kert, ki nadomešča Sandro Gazinovski, in Milan Jakopič, ki nadomešča Miho Kordiša.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje dne 21. julija 2022 ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora, in sicer: Zahteva Združenja v gibanju OPS – osveščeni prebivalci Slovenije za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Ker do začetka seje ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – ZAHTEVA ZDRUŽENJA V GIBANJU OPS – OSVEŠČENI PREBIVALCI SLOVENIJE ZA OCENO USTAVNOSTI SKLEPA O NEDOPUSTNOSTI RAZPISA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH.

Kot gradivo, objavljeno na spletni strani Državnega zbora, je na voljo zahteva z dne 20. julija 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 22. julija 2022, mnenje Vlade z dne 22. julij 2022.

K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni predstavniki Vlade, Ministrstva za zdravje in predstavniki Zakonodajno-pravne službe.

Besedo dajem predstavnikom Zakonodajno-pravne službe, in sicer gospodu Galu Gračaninu.