Govor

Hvala lepa.

Želi besedo še predstavnik uprave za izvrševanje kazenskih sankcij? Generalni direktor mag. Bojan Majcen.