Govor

Bojana Potočan

Hvala lepa, predsednica za besedo.

Glede na to da sem danes prvič tukaj po spremenjeni sestavi vašega odbora, lepo pozdravljam predsednico in vse člane oziroma vse poslance!

Na kratko bi pa podala tudi naše mnenje, ki smo ga poslali tudi v pisni obliki. O tem predlogu zakona smo odločali 31. 8., na Komisiji za državno ureditev. Moram povedati, da takrat še nismo imeli amandmajev o katerih bi lahko podali mnenje, zato smo na kratko podprli zakon in pa sprejeli mnenje, da naj se v nadaljnjem postopku v čim večji meri podpirajo pripombe Vlade in pa seveda Zakonodajno-pravne službe, in da se pač vložijo ustrezni amandmaji. O sami vsebini amandmajev pa, kot sem rekla, nismo odločali.

Hvala.