Govor

Hvala lepa.

Želi kdo razpravljati? (Nihče.)

Na glasovanje dajem predlog sklepa, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah obravnava po nujnem postopku.

Glasujemo. Navzočih je… , za so glasovale poslanske skupine SD, Svoboda, Levica in narodni skupnosti, proti nihče.

(Za so glasovale poslanske skupine SD, Svoboda, Levica in narodni skupnosti.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na obravnavo predloga, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Tudi tu boste kaj povedali, izvolite.