Govor

Samo mi bomo lahko še govorili, on pa verjetno ne.