Govor

Najlepša hvala za uvodno predstavitev predlagatelja.

S tem predajam besedo predstavniku Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Danes je z nami državni sekretar Dan Juvan.