Govor

Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem!

Za začetek si bom dovolil citirati varuha človekovih pravic: »Izobraževanje je človekova pravica, obenem pa tudi nujno sredstvo za uresničevanje drugih pravic. Je temeljno gonilo, s katerim se lahko ekonomsko in socialno odrinjeni otroci in odrasli dvignejo iz revščine ter pridobijo način za polnopravno sodelovanje v skupnosti.« Tako je poudaril varuh človekovih pravic. Varuha človekovih pravic si želim takšnega, ki ima integriteto. Želim si takšnega, ki ima odločnost in želim si takšnega, ki se ne uklanja. Leta 2021 smo bili priča eklatantnemu kršenju človekovih in otrokovih pravic v vseh segmentih. 17. novembra je stopil v veljavo PCT pogoj za osnovne šole. Na vkljub temu, da so starši in tu bom poudaril, smo starši, jasno opozarjali, da zadeva ni dorečena in da bi bilo v tistem trenutku primerno iskati rešitev prehodno, v kateri bi bila ta sprejemljiva za vse. Otroci so v tistem času doživeli to, kar ne bi smeli. Doživeli so to, da so jih dobesedno in sedaj bom grdo rekel, vrgli iz šole,. Doživeli so to, da niso dobili za tisti dan niti obroka, govorim, ne malice, ne kosila. Jaz v naslednjem obdobju od 17. novembra 2021 dalje nisem slišal Varuha človekovih pravic, ki bi jasno in predvsem glasno opozoril na nepravilnosti. Čakali smo na odločbe Ustavnega sodišča, ki so prišle - vemo kdaj - post festum, žal seveda, ko je bila škoda na nek način že narejena. Prej ste omenil seveda poročilo na 770, povzetek na 50. Jaz mislim, da je že povzetek več kot dovolj. Mislim, da vsakega primera posebej ni treba naslavljati, ker nekateri so vezani in se, potem na nek način tudi duplirajo.

Kar hočem sedaj v tem trenutku povedati, je to, da seveda stališča, ki jih Varuh človekovih pravic podaja in na nek način opozarja oblast so dobrodošla, vendar primerna so v tistem trenutku, ko so le-ta jasna in glasna in ob pravem trenutku in ne, ko je škoda na nek način že narejena.

Govorili ste o 80 letno približno me lahko tudi popravite pojasnilih oziroma obrazložitvah kako se določene stvari lahko rešuje in pravite, da jih večina teh v bistvu ni uslišanih. Na tem mestu se mi zdi primerno vprašanje kako in na kakšen način pristopiti v nadalje, da do tega ne bo prihajalo. Jaz verjamem, da marsikatero od teh stališč, ki ste jih vi podali je verjetno že brezpredmetno, ker je zadeva že zapadla in so se stvari same po sebi nekako uredile.

Bom zaenkrat končal tu pa se bom potem kasneje dotaknil še ene teme.

Hvala.