Govor

Hvala. Besedo sedaj dajem še predstavniku Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj gospodu Dušanu Strnadu.

Izvolite.