Govor

Lepo pozdravljeni!

Pričenjam 2. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. In začenjamo z delom.

Obveščam vas, da so se opravičili naslednji člani: za enkrat imam samo opravičilo poslanca Martina Marzidovška, ki ga bo na seji nadomestila poslanka Lucija Tacer.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red z dvema točkama, v zvezi s katerim v poslovniškem roku nisem prejela nobenega predloga za spremembo, zato je ta določen kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSKRBI S PLINI, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo posredovala Vlada s predlogom, da se Predlog zakona obravnava po nujnem postopku.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 12. seji dne 7. 9. 2022 sklenil, da se Predlog zakona obravnava po nujnem postopku.

Za obravnavo je bilo posredovano naslednje gradivo: Predlog zakona z dne 2. 9. 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 9. 9. 2022, pripombe Združenja mestnih občin Slovenije z dne 8. 9. 2022, mnenje Združenja občin Slovenije z dne 8. 9. 2022. mnenje Skupnosti občin Slovenije z dne 9. 9. 2022, mnenje Mestne občine Ljubljana z dne 9. 9. 2022 in mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 12. 9. 2022.

Rok za vložitev amandmajev je do zaključka razprave o členih na seji Odbora.

V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji Poslanskih skupin Gibanje Svoboda, Levica ter SD in Poslanske skupine NSi.

Na sejo so bili k obravnavi te točke vabljeni: Ministrstvo za infrastrukturo, Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Agencija za energijo, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Energetska zbornica Slovenije in Zakonodajno-pravna služba.

Pričenjam drugo obravnavo Predloga zakona, v kateri bomo na podlagi 126. člena Poslovnika opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih Predloga zakona.

Želi besedo predstavnik Ministrstva za infrastrukturo? (Da.)

Državna sekretarka mag. Tina Seršen, izvolite besedo!