Govor

Hvala lepa.

Želi še morebiti kdo razpravljat? (Ne.) Drugače, če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in ugotavljam, da se je Odbor za gospodarstvo seznanil s Predlogom rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 v delu, ki se nanaša na področje gospodarskega razvoja in tehnologije.

Odbor bo matičnemu delovnemu telesu, Odboru za finance poročal pisno.

S tem zaključujem A1. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH, NUJNI POSTOPEK.

Predlagateljica zakona je Vlada. Predstavniku Ministrstva za finance se iskreno zahvaljujem za predstavitev. Predlagateljica zakona je Vlada.

Kolegij je na 12. seji, 7. septembra 2022, sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku, k obravnavi te točke so vabljeni: Vlada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Državni svet, Zakonodajno-pravna služba, Društvo slovenskih avdiovizualnih, se opravičujem, igralcev.

Dodatno pa so bili na podlagi pobud, ki sem jih prejela s strani deležnikov, vabljeni, spoštovani vabljeni, ja, gospod Hojs, boste dobili takoj besedo. Pri začetku seje sem povedala, da vas bom vljudno prosila, če boste lahko spremljali sejo pred dvorano, zaradi tega, ker smo prostorsko omejeni, tako da tisti, kateri nimate prostora za sedeti, vas lepo prosim in vljudno prosim, da počakate zunaj in potem bodo ostali predlagatelji oziroma vabljeni povedali svoja stališča in bodo potem se zamenjali in boste vi potem prišli noter, ker v bistvu tako se ne bo dalo delati. Jaz se vam iskreno opravičujem, vendar večjega prostora v tem trenutku nismo mogli dobiti, vabljenih vas je pa bilo res, res veliko. Tako da se vam res iskreno opravičujem in še enkrat se vam zahvaljujem za razumevanje.

Dodatno so bili na podlagi pobud, ki sem jih prejela s strani deležnikov, vabljeni Združenje SAZAS, Združenje avtorjev Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev AIPA, Društvo slovenskih režiserjev in režiserk, Klemen Dvornik, predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, Matija Šturm, predsednik Društva slovenskega animiranega filma, gospod Danijel Hočevar, podpredsednik Društva filmskih producentk in producentov Slovenije, gospod Andrej Štritof, predsednik Društva avdiovizualnih producentov Slovenije, ki je svojo prisotnost danes opravičil, Teo Rižnar, predsednik Društva postprodukcijskih ustvarjalcev, ki je tudi se opravičil, gospod Matevž Luzar, predsednik Društva slovenskih režiserjev, gospod Tomaž Grubar, direktor Neodvisne televizije in filmske produkcije Mangart d. o. o., doktor Gorazd Kovačič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije, Viljem Marjan Hribar, direktor Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Združenje kabelskih operaterjev Slovenije, Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, Gospodarsko interesno združenje slovenskih neodvisno avdio in video producentov, Združenje avdiovizionarjev avtorsko in producentov, Rektorska konferenca Republike Slovenije, Univerza v Ljubljani, Inštitut za avtorsko pravico, Sekcija operaterjev elektro komunikacij, Združenje avtorjev, producentov in izvajalcev Slovenije - ZAPIS in vidite, da je precej, precej vabljenih.

Prejeto dodatno gradivo k predlogu zakona je tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe za dne, 15. september 2022, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne, 19. september 2022, pojasnila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v zvezi z mnenjem Zakonodajnopravne službe z dne 21. 9. 2022 ter številni dopisi zainteresirane javnosti. Rok za vložitev amandmajev teče do zaključka razprave o posameznih členih predloženega zakona na današnji seji odbora.

Gospod Hoivik, vi želite proceduralno? (Da.)

Izvolite. Se opravičujem, da vam takoj nisem dala besede.