Govor

Hvala lepa.

Želi še kdo razpravljati? (Da.)

Gospa Monika Pekošak, izvolite, beseda je vaša, potem bom pa dala besedo pristojnemu ministrstvu, da bodo odgovorili.