Govor

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, vsi vabljeni in ostali prisotni!

Pričenjam 4. nujno sejo Odbora za gospodarstvo.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora: gospa Suzana Lep Šimenko, nadomešča jo gospod Jožef Lenart iz Poslanske skupine SDS, gospoda Martina Marzidovška nadomešča Mateja Čalušić iz Gibanja Svoboda, gospo Suzano Lep Šimenko nadomešča gospod Jožef Lenart iz Poslanske skupine SDS in gospoda Franca Rosca nadomešča gospod Andrej Hoivik iz Poslanske skupine SDS.

Vsem skupaj en lep pozdrav in vas prav lepo pozdravljam.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red odbora. Članice in člane obveščam, da ste dne 19. 9. 2022, prejeli predlog za širitev z A1 točko dnevnega reda seje odbora. Ali želi predstavnik Ministrstva za finance podati mnenje o predlogu za razširitev? (Ne.) Ali želijo svoja stališča o predlogu za širitev predstaviti predstavniki poslanskih skupin? (Ne.) Tudi ne.

Torej prehajamo na odločanje o predlogu za širitev s točko A1 dnevnega reda seje odbora. Samo trenutek, da se kolega poslanec tudi usede.

Prehajamo na glasovanje o širitvi z A1 točko, to je obravnava rebalansa proračuna.

Glasujemo. Navzočih je 13 poslank in poslancev, za je glasovalo 13, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je predlog za širitev z A1 točko sprejet.

Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov v zvezi z dnevnim redom, ugotavljam da je dnevni red takšen kot ste ga prejeli s sklicem in s širitvijo, sprejet.

Prav tako vas obveščam, da mag. Meiro Hot nadomešča gospod Soniboj Knežak, ki ga prav lepo pozdravljam.

Spoštovani vabljeni gostje! Glede na res omejitev prostora vas vljudno prosim, če bi lahko počakali zunaj pred dvorano, začenjamo sicer z A1 točko, širitvijo, v kateri bomo obravnavali rebalans proračuna, na kar vas bomo pa potem klicali v dvorano in bodo tudi tukaj ostali vabljeni, ki bodo predstavili svoja stališča, se potem tudi umikali. Tako, da vas vljudno prosim, da počakate pred dvorano. Pred dvorano bo tudi neposredni televizijski prenos in verjamem, da bomo lahko vsi skupaj dobro delali.

Hvala za razumevanje.

In prehajamo na obravnavo A1 TOČKE DNEVNEGA REDA - PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022.

K obravnavi te točke so bili vabljeni Vlada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za finance. Kot gradivo ste prejeli predlog rebalansa proračuna, ki je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. V skladu s Poslovnikom, Odbor za gospodarstvo obravnava Predlog rebalansa proračuna kot zainteresirano delovno telo z vidika svojih pristojnosti, torej le tisti del predloga, ki se nanaša na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Sedaj pa dajem besedo predstavniku Vlade za dopolnilno obrazložitev. Ministrstvo za finance. Gospa, lepo prosim, če se predstavite.

Izvolite, beseda je vaša.