Govor

Hvala.

Torej, v Levici nas veseli, da se proračunska sredstva za Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ne nižajo, tako kot je to primer pri nekaterih drugih postavkah, na primer marsikje na vitalnih področjih kulture in ohranjanja slovenskega jezika, ampak se pri naših rojakih v zamejstvu in v tujini celo minimalno nekaj tudi krepijo, in sicer za 17 tisočakov. No, bolj kot rebalans je v bistvu pomemben prihodnji proračun, tako da bi vprašala kakšne prioritete predvidevate za proračun 2023 in 2024? In pa še nekaj glede na dvojezičnost šolstva in veliki pomen bralne kulture za razvoj jezika in narodne identitete menimo, da se premalo pozornosti posveča vlogi zamejskih knjižnic, se pravi knjižnice v Trstu, v Gorici, Študijske knjižnice Damir Feigel v Gorici in pa knjižnice v Celovcu. Tako da sprašujem, če so morda med prioritetami tudi za prihodnja leta tudi zamejske knjižnice? Hvala.