Govor

Najlepša hvala za vašo obrazložitev.

Sedaj odpiram razpravo članic in članov odbora. Kdo želi besedo?

Izvolite, gospod Franci Kepa, imate besedo.

FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, predsednica.

Lep pozdrav gostom z ministrstva in Urada in kolegice in kolegi!

Rečeno je bilo, da so sredstva enaka, kakor so bila, prav v začetku, se je pa dejalo, da so veliki povečani stroški prav zaradi draginjskih energetskih zadev. To vidimo tudi sami, v gospodinjstvu, in gospodarstveniki, tukaj pa ni nobenega povečanja. Mislim, da bi lahko bilo bolj smelo povečanja prav zaradi teh zadev, zaradi društva, imajo tudi svoja ogrevanja v svojih organizacijah in v društvih po sosedskih in po svetu. Mislim, da prav zaradi tega, prav samo zaradi tega bi lahko povečali sredstva, ne tudi zaradi drugih programov.

Omenjate, da so programi skoraj že porabljeni, pa ne zaradi tega, da je to dobro, da so porabljeni, ampak mislim, da je še skoraj pol leta, da bi bilo še dobro, da bi sredstva namenjena še, se pravi, da sredstva manjkajo, če so oni že porabili in se vidi, da bi bilo potrebno dati dodatna sredstva zaradi energetskih, pa tudi zaradi programov, predvsem pa zaradi energetskih zadev, ki so zdaj zdaj, zdaj, nastajajo cel svet, ne. Dva dni nazaj smo dali milijardo 200, kar takole, malo malo čez prst za poroštvo, še eno leto nazaj so se gospodje, taisti, hvalili, kako imajo višek denarja danes in da ga lahko, da tudi ne rabimo več premogovnikov, sedaj pa termoelektrarne, sedaj pa ravno obratno, sedaj pa njih rešujemo tisti, ki so se hvalili in tako. Tam ni problem dati milijardo 200, saj, vem, da ni to tema, ampak tako dam za primerjavo. Mi se tukaj pogovarjamo o zelo majhnem znesku, ki jo ima ta ura, to je 10 milijonov evrov letno in mislim, da bi bilo brez problema, da bi dali tudi tukaj še kakšen milijon prav zaradi takih zadev, ki so zdaj zaradi regijskih energetskih zadev. Dobro. Hvala.