Govor

Vesna Humar

Spoštovana predsednica, dragi članice in člani komisije, prav lep pozdrav!

Dovolite mi, da na začetku zaradi nujne zadržanosti opravičim odsotnost ministra, gospoda Mateja Arčona, ki želi delovnemu telesu uspešno delo.

Naša obrazložitev bo kaj kratka. Kar se tiče sprememb naše postavke za leto 2022, pa, jih pravzaprav ni, torej ostajamo pri enakem znesku, kot je bil predviden v osnovnem proračunu v letu 2022. To ocenjujemo, da nam omogoča, da vse zastavljene dejavnosti v letu 2022 nemoteno izpeljemo in da dosežemo zastavljene cilje.

Torej, po rebalansu Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pripada znesek 10 milijonov 717 tisoč evrov. Naša realizacija je v letu 2022 zelo visoka in že presega 90 % in predvidevamo, da bomo do konca koledarskega leta se približali stoodstotni realizaciji, tako da, večjih težav ni, smo pa na razpolago seveda za dodatna vprašanja, pojasnila, sama in moji kolegici, ki sta danes z mano, to je vodja sektorja za Slovence po svetu, gospa Suzana Martinez in strokovna sodelavka, odgovorna za finančno poslovanje, gospa Darja Mlinar. Hvala lepa.