Govor

Najlepša hvala za uvodno obrazložitev.

Sedaj besedo dajem državni sekretarki, gospe Vesni Humar, državni sekretarki za Slovence v zamejstvu in po svetu, da podrobno obrazloži predlog sprememb, ki se pa nanašajo na Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Izvolite, beseda je vaša.