Govor

Spoštovane članice in člani komisije, vabljeni ter vsi ostali prisotni, prav lepo pozdravljeni!

Pričenjam z 2. nujno sejo Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti gospod Felice Žiža, kot nadomestne člane na seji komisije pa imamo namesto gospoda Danijela Krivca je z nami gospod Zoran Mojškerc in namesto poslanke Andreje Kert je z nami Andreja Živic. Še kakšno pooblastilo? Ne, to je to. Obveščam vas, da so na sejo vabljeni gospod Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu ter predstavniki Ministrstva za finance.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje komisije. S sklicem seje ste prejeli dnevni red. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je določen takšen dnevni red, kot je predlagan s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022.

Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 je dne 8. 9. 2022 v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije in ga bomo na osnovi 166. člena Poslovnika Državnega zbora obravnavali kot zainteresirano delovno telo, torej zgolj z vidika naših pristojnosti.

Do tega trenutka nisem prejela nobenega predloga za amandma komisije, zato bi prosila uvodoma predstavnico Ministrstva za finance, gospo Marušo Zmrzlak, da poda dopolnilo, splošno obrazložitev predloga sprememb proračuna za leto 2022, predstavila pa sem vas že oziroma lahko samo poveste iz od kje prihajate, iz Ministrstva za finance, katero področje pokrivate. Hvala lepa.