Govor

Gospod____

Jaz bi se zdaj samo osredotočil na ta rebalans proračuna in mogoče za 2022 in v zvezi z znižanjem teh investicijskih sredstev pri treh velikih investicijskih projektih, pri katerih bo prišlo do zamika, lahko samo omenim, da pri sodni stavbi je bila vložena revizija za natečaj, zato je bil postopek natečaja zaključen z več kot pol leta zamika. pri projektu reševanja prostorske problematike Iga je edina prispela ponudba presegala zagotovljena sredstva zato bomo morali javno naročilo ponoviti. Pri projektu reševanja prostorske problematike v Ljubljani, v zaporu pa je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno z zamikom konec leta 2021. Temu pa je sledil dvofazni postopek.