Govor

Predsednica, hvala.

Lep pozdrav ekipi iz pravosodja, ekipi iz Ministrstva za finance, spoštovani kolegi in kolegice!

Po navadi so te seje zelo kratke, pa vendarle je treba kaj dodatno povedati, kaj dodatno osvetliti. Jaz bi imel pri svoji razpravi, predvsem pri treh segmentih, še kakšna dodatna vprašanja. Zdaj, številke so po navadi suhoparne, za njimi se pa včasih marsikaj skriva.

Zdaj, jaz sem zdaj poslušal gospoda Horvata, predsednika Sodnega sveta. Zdaj je dodatno še obrazložil, kje, bi rekel, iz njegovega aspekta jih čevelj žuli, ker v dopisu, ki ste ga poslali nam članom, ste bili zelo kratki in jedrnati, da pač predlog upošteva vse potrebne oziroma predvidene nujne potrebe organa v tem letu, ste zapisali, zdaj ste pa še malo bolj elaborirali to.

Zdaj, jaz bi vprašal predvsem državnega sekretarja, zakaj pri postavkah, se pravi delovanje sodišč oziroma postavka sodni postopki, smo namreč ugotovili, da se kupu višjih sodišč in okrožnih sodišč niža postavke ravno pri sodnih postopkih. Zdaj, tudi pri Vrhovnem sodišču, pri Višjem sodišču v Celju, v Kopru, Višjem sodišču v Ljubljani, tudi Višjem sodišču v Mariboru in Okrožnem sodišču v Celju in tako naprej. Zdaj, zanima me torej iz kakšnega razloga se nižajo te postavke, kaj je logika v ozadju tega, predvsem pa sem tukaj opazil pri Okrožnem sodišču v Mariboru, še postavko brezplačna pravna pomoč, tudi znižanje.

Zdaj mi povejte, glede na to, da pri brezplačni pravni pomoči vedno vsi dosti glasno govorimo, kako je treba seveda prepustiti(?) državljane in državljanke, ki izhajajo iz teh, bi rekel, nekoliko šibkejših socialnih pozicij, zdaj me konkretno zanima, zakaj se konkretno Okrožnem sodišču v Mariboru znižuje ta postavka pri brezplačni pravni pomoči, kaj je tudi tukaj logika v ozadju? Zdaj, mi smo celo pri Zakonu o odvetništvu, smo na matičnem delovnem telesu, ne, celo sprejeli, na drugi obravnavi, da bodo odvetniki, ki opravljajo brezplačno pravno pomoč, zdaj adekvatno plačani, se pravi kot odvetniki na trgu, se pravi, po moji oceni bo teh prošenj za brezplačno pravno pomoč več, celo ne, ker bodo tudi ljudje začutili, da zdaj ne bodo jih zastopali tam pripravniki. Zdaj pa me zanima, zakaj se ponekod znižujejo te postavke?

Zdaj, sekretar Zbičajnik je tudi govoril, me veseli, o tej zaporski, ne, problematiki tukaj v Podprogramu 090501 izvrševanje kazenskih sankcij, zapori, imam jaz vprašanje. Zdaj, ministrica je v začetku septembra, ne, je dejala, da se je končno podpisala pogodbo o izvedbi del glede Ta je dejala, da se je končno podpisala pogodbo o izvedbi del glede gradnje zapora v Dobrunjah, pa me zdaj, spoštovani državni sekretar, zanima, zdaj vsi smo priča rasti cen tudi v tem gradbenem sektorju, zdaj me zanima tukaj, govorili ste o novogradnji zapora v Dobrunjah, pa potem prizidek zapora na Igu, se bo zdaj delal? Kako boste preprečili, da se dejansko ne bo preveč razbohotilo narava, s / nerazumljivo/ seveda vseh nas davkoplačevalcev, da ne bomo potem priča razmerju pogodbenemu aneks na aneks, imate, kaj bi rekel, tukaj v načrtu, pa predvsem, če že razpolagate morebiti z nekim podatkom, koliko bo končna cena obeh projektov znašala? Toliko zaenkrat.