Govor

Hvala lepa.

Želi besedo še predsednik Sodnega sveta, gospod Horvat? (Da.)

Izvolite!