Govor

Sebastjan Zbičajnik

Hvala za besedo.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2022 za predlagatelje finančnega načrta Ministrstva za pravosodje je skladen z našo oceno realizacije do konca leta 2022. Skupna vrednost znižanja proračuna po predlogu rebalansa 2022 glede na sprejeti proračun 2022 je cca. 30,2 milijona evrov. Investicijska sredstva, ki so temelj in bistvo tega znižanja, so se znižala zato, ker je pri vseh treh velikih projektih prišlo do zamika, in sicer pri novi sodni stavbi, pri projektu reševanja prostorske problematike zapora na Igu in pri reševanju prostorske problematike Zapori Ljubljana.

Hvala.