Govor

Lepo pozdravljeni vsi skupaj, pričenjam 5. nujno sejo Odbora za pravosodje, pozdravljeno, vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji članice in člani odbora: mag. Meira Hot, poslanec Bojan Čebela, ki ga nadomešča poslanka Sara Žibrat, mag. Nataša Avšič Bogovič, ki jo nadomešča Lucija Tacer, ter Katarina Štravs, ki jo nadomešča Jožica Derganc, ter Andreja Živic, ki jo nadomešča mag. Urška Klakočar Zupančič.

Ker k dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik katere od predlaganih točk, je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022, ki je bil 8. 9. 2022 objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Kot gradivo smo prejeli tudi mnenje Sodnega sveta z dne 19. 9. 2022.

Na sejo so bili vabljeni Ministrstvo za finance, Ministrstvo za pravosodje in Sodni svet.

Odbor za pravosodje je v postopku obravnave predloga rebalansa proračuna zainteresirano delovno telo. Predlog rebalansa bomo obravnavali v okviru pristojnosti odbora s področja Ministrstva za pravosodje in pravosodnih proračunskih uporabnikov.

Pričenjam z obravnavo Predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022. do tega trenutka nisem prejela nobenega amandmaja kvalificiranih predlagateljev, niti predloga za amandma odbora.

Prosim, predstavnike predlagatelja Predloga rebalansa proračuna sprašujem, ali želijo podati dopolnilno obrazložitev Ministrstva za finance? (Da.)

Izvolite.