Govor

…Potem bi pa prosil, če lahko sejo zaprete, zaradi tega, ker jaz bi večji del moje debate se opiral tudi na to revizijsko poročilo, čemur je današnja seja tudi namenjena in bi jaz težko naš predstavitveni uvod naredil brez tega, da se oprem na to revizijsko poročilo, ki smo ga, to je v redu, dobili v naprej, tako da smo ga lahko podrobno tudi prebrali in se z njim seznanili.

Tako da predsednik, jaz vas prosim, če seja še ni zaprta, da pač zaprete zaradi tega, ker se bom v svojem uvodu nanašal na podatke, ki izhajajo tudi iz tega revizijskega poročila, ki je označen s stopnjo interno.