Govor

No, hvala lepa, dr. Črnčec.

Seje pa, / oglašanje iz dvorane/ sejo pa ne bomo prekinjali, je, kot rečeno, pomembna seja in jo bodo poslanske skupine zmogle, mislim, da brez članov Odbora za obrambo svojih.

Tako da, zdaj pa prosim za besedo predstavnika predlagateljev.

Prosim, mag. Tonin.