Govor

Spoštovani!

Predlog zakona, ki je pred nami lahko uvrstimo v še enega od ukrepov vlade s katerimi ta naslavlja energetsko krizo, ki pesti Evropo. Zakon v prvi vrsti naslavlja tveganja v dobavni verigi zemeljskega plina, ki se v zadnjih mesecih krepijo. Predlagane rešitve pa pomenijo pomemben prispevek na področju varstva pravic odjemalcev in zanesljive oskrbe s plini. Novela zakona vpeljuje več pomembnih mehanizmov za katere bi si sicer želeli, da jih bo treba uporabiti čim manjkrat, vendar dogajanja na trgu že kažejo, da temu ne bo tako. Prvi je mehanizem nadomestne oskrbe, ki je namenjena nadomestitvi dobavitelja za primer ko odjemalec nenadoma ostane brez njega. Za razliko od področja električne energije gospodinjski odjemalci v primeru prenehanja delovanja svojih dobaviteljev do zdaj niso bili zaščiteni oziroma zanje ni bila predvidena varna oskrba. Da bo takšne situacije treba reševati se že kaže. V zadnjih dveh tednih smo zabeležili že dva primera podjetij, ki sta napovedali prenehanje dobave zemeljskega plina, čemur z napovedanim datumom sledi odpoved pogodb o dobavi plina za njune odjemalce. O podobnih korakih razmišljajo tudi nekatera druga podjetja. Na račun nadomestne oskrbe bo vsem takšnim odjemalcem poslej varnost glede dostopa do plina zajamčena. Drugi mehanizem pa je osnovna oskrba, ki jo morajo zagotavljati vsi dobavitelji za odjemalce osnovne oskrbe, ki nimajo ali ne morejo pridobiti dobavitelja. Tudi tu je praksa že pokazala, da ne gre za dobrodošlo dopolnilo, temveč za prepotrebnega. Dogaja se namreč, da nekateri dobavitelji novim odjemalcem zaradi razmer na trgu preprosto nočejo dajati ponudb. Zdaj jih bo k temu obvezal zakon.

Ko govorimo o nadomestni in osnovni oskrbi se moramo ustaviti še pri amandmajih, ki smo jih sprejeli na včerajšnji seji in s katerimi smo oba instituta še izboljšali. Ne le-da smo med upravičence do obeh uvrstili zaščitene odjemalce, ki jih ureja že obstoječi zakon o oskrbi s plinom, to so osnovne socialne službe, torej bolnice, dijaški in študentski domovi, zapori in izvajalci socialno varstvenih storitev in institucionalnega varstva. Poleg tega smo nabor dosedanjih zaščitenih odjemalcev razširili z vrtci, osnovnimi šolami in zdravstvenimi domovi. Vsi našteti bodo odslej kot zaščiteni odjemalci posebej varovani. To pomeni, da v primeru zmanjšanja ali prekinitve odjema plina so namreč hierarhično zadnji, ki se jim odjem plina prekine.

Kot pomembnejši spremembi velja izpostaviti tudi dopolnitev pojma gospodinjski odjemalec in uvedbo pojma skupni gospodinjski odjemalec, ki bi morala narediti konec vsem poskusom različnih interpretacij in tolmačenj do katerih je prihajalo od začetka leta, obenem pa prinašata izenačitev pravic med eno in drugo kategorijo. V Poslanski skupini Svoboda nas veseli, da lahko danes sprejmemo še eden zakon, ki pomeni učinkovit in ažuren odziv na krizne razmere ob enem pa upamo, da se bo treba kot že rečeno k nekaterim rešitvam, ki jih prinaša zatekati čim manjkrat. Poslanci Svobode bomo seveda predlog soglasno podprli.

Hvala.