Govor

Hvala lepa.

Naslednja je Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu gospod Teodor Uranič. Izvolite.