Govor

Predsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi!

V luči negotovosti o dobavah oziroma blokadah dobav zemeljskega plina v času pred in med kurilno sezono ter spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva je Vlada Republike Slovenije pripravila zakonski predlog, s katerim želi odpraviti morebitne težave ter zaplete, še preden bi se le ti zgodili. Večkrat smo že bili priča kako je prihajalo do blokad dobav plina v Evropsko unijo, cene tega energenta pa so se posledično iz dneva v dan večale. Težava ni le v astronomskih cenah tega energenta, temveč tudi v tem, da bi kdo lahko v času kurilne sezone ostal brez dobavitelja ali pa bi se pri dobavi plina lahko kaj zapletlo. Vlada z zakoni, ki jih je pripravila na področju energetike, ne želi strašiti, ravno nasprotno, želimo biti kot država pripravljeni na različne scenarije, ki bi se potencialno lahko zgodili.

V predlogu o katerem bomo danes odločali, so rešitve, ki gredo v smeri, da se med drugim uredi situacije, ko odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja oziroma ne utegne zamenjati dobavitelja do izpisa le tega iz bilančne sheme. Za takšne primere je smiselno, da se pri oskrbi s plinom uvede začasen servis oskrbe odjemalca, dokler ne pride do novega oziroma dokler ne pridobi novega dobavitelja, torej tako imenovano nadomestno oskrbo. Uvaja se tudi osnovna oskrba pri vseh dobaviteljih, ki bodo obvezno zagotavljali vsaj neko minimalno ponudbo za odjemno mesto z letno porabo plina do sto tisoč kilovatov in za odjemna mesta preko katerih so posredno oziroma se posredno s toploto oskrbujejo gospodinjstva iz skupne kotlovnice v njihovi lasti ali v solastnini.

V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo zakon dodobra preučili ter cilje in rešitve zakona označili za dobre ter potrebne, saj menimo, da je resnično bolje imeti rešitve pripravljene preden se težave ali zapleti sploh zgodijo. Najbolj pa nas v poslanski skupini veseli dejstvo, da smo v koaliciji skupaj s pristojnim ministrstvom našli skupni jezik ter predloge in pripombe Združenja mestnih občin Slovenije oblikovali v amandmaje in jih sprejeli ter vključili v končno obliko zakona. Resnično si ne smemo dovoliti, da bi pomembne institucije ter kritična infrastruktura ostala brez dobavljenega plina oziroma brez dobavitelja. V kolikšni meri smo postali odvisni od različnih energentov, ki poganjajo naš vsakdanjik ter kako samoumevni so se nam le-ti zdeli smo kot človeštvo morda uvideli prepozno, a sedaj je čas, da takšno delovanje ter miselnost spremenimo. Zakonski predlog, ki ga imamo danes na mizi prinaša rešitve, ki bodo našim državljankam in državljanom zagotovila varnost v primeru težav z dobavo plina v času, ki prihaja. Zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov zakon podprli. Hvala lepa.