Govor

Hvala lepa.

Sledi predstavitev stališč Poslanskih skupin.

Kot prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati in v njenem imenu mag. Janez Žakelj.

Izvolite!