Govor

Hvala lepa.

Predlog zakona kot matično delovno telo je obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor in za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici mag. Nataši Avšič Bogovič. Izvolite.