Govor

Marko Krajnc

Spoštovani, hvala za besedo.

Pozdravljam, da sprejemamo tak dokument. Sam sem že 20 let nazaj na tem področju bil aktiven tudi v določenih projektih še v času študentske organizacije skupaj s SOS telefonom – na primer kaj ti je deklica. 25. novembra ob dnevu nasilja nad ženskami in otroki. Jaz mislim, da z ozaveščanjem rešimo veliko stvari predvsem pa je potrebno ozavestiti ljudi, da v kolikor vedo za nasilje, da ga prijavijo in to so tudi po Zakonu o preprečevanju nasilja dolžni storiti. Žal imam največ nasilja v Sloveniji doma med sorodniki med ljudmi, ki bi se naj imeli radi med štirimi stenami. Največ nasilja se dogaja v družini to smo lahko zadnjič tudi po pogovoru z ministrico za notranje zadeve slišali. Kolikor sem se pripravljajo tudi ukrepi tudi zaradi ponovitvenih nevarnosti, kjer bo prijavah, potem se, zaradi ponovitve nevarnosti včasih sicer prepoved približevanja zgodi, ampak ta ukrep očitno ni dovolj tako, da bo potrebno videti kako zamejiti te vrste nasilja. Jaz upam, da bomo skupaj našli neki recept, da se lahko tudi ljudi bolj ozavesti, da bomo sami tisti, ki bomo prijavljali nasilje, če za njega vemo hkrati pa seveda pomagali tistim, ki nasilje doživijo. Za tiste, ki ga pa izvajajo pa seveda ustrezne programe in ustrezne kazni.

Hvala.