Govor

Lepo pozdravljeni! Začenjam 4. nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Lepo pozdravljam članice in člane odbora ter vse vabljene in prisotne!

Prosim, da preverite, ali imate s seboj prenosne kartice za glasovanje.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani odbora: dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Branko Grims, Anja Bah Žibert, Žan Mahnič, Anton Šturbej in Janez Magyar. Na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo Nataša Avšič Bogovič, ki nadomešča Jožico Derganc in Aleksander Prosen Kralj, ki nadomešča Tamaro Vonta.

Ker nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje 64/1, 3. člena poslovnika.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O INFORMACIJSKI VARNOSTI V INSTITUCIJAH, ORGANIH, URADIH IN AGENCIJAH UNIJE (EPA 140-IX).

Predlog stališča je na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije Državnemu zboru v obravnavo dne 23. 6. 2022 posredovala Vlada in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

K tej točki dnevnega reda smo vabili Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.

Začenjam obravnavo predloga stališča, ki jo bomo opravili na podlagi 154.h člena poslovnika. Po opravljeni razpravi bo odbor oblikoval mnenje in ga poslal Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru.

Želi besedo za dopolnilno obrazložitev predloga stališča predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, gospod Igor Eršte, direktor urada? Izvolite.