Govor

Branko Lobnikar

Hvala lepa.

Spoštovana gospa predsednica, spoštovani člani in članice odbora, spoštovani predstavniki predlagateljev!

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na današnji 5. nujni seji razpravlja o Predlogu zakona za zmanjševanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države; v okviru tega se seznanja tudi z mnenjem Vlade Republike Slovenije k predlogu tega zakona.

Predlog zakona je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina volivk in volivcev. S predlogom zakona predlagajo odpravo določenih zakonodajnih sprememb obstoječe zakonodaje s povrnitvijo zakonske ureditve v stanje pred sprejetimi zakonodajnimi spremembami. Predlagatelji navajajo, da je bilo v obdobju od 13. marca 2020 ob nastopu 14. Vlade Republike Slovenije do nastanka tega predloga zakona sprejeto veliko število zakonskih novel obstoječe zakonodaje, ki so v pravni sistem vpeljale mehanizme, ki povečujejo neenakost in rušijo temelje pravne države. Po mnenju predlagateljev so bile vpeljane številne škodljive zakonske spremembe, ki vsebinsko posegajo v enajst zakonov na različnih področjih. Predlog zakona vsebuje odpravo škodljivih nesistemskih zakonodajnih intervencij s povrnitvijo zakonske ureditve v stanje pred spremembami na področjih vzgoje in izobraževanja, organiziranosti in delu Policije, organizacije dela državnih tožilstev, prevozov v cestnem prometu, financiranja kulture, kazenskega prava, prodaje in nakupa orožja, obdavčitve dohodkov pravnih oseb, gradnje objektov, ohranjanja narave ter pravic tujih študentov, ki živijo v Republiki Sloveniji.

Spoštovani! Vlada Republike Slovenije je predlog proučila v okviru svojih resornih pristojnosti, na katere posega predlog zakona, se pravi, gre za delovno področje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance.

Delovanje in ohranjanje pravne države je temeljno ustavno določilo. Vlada Republike Slovenije meni, da predlagani zakonodajni ukrepi sledijo zagotavljanju in uresničevanju teh temeljnih ustavnih načel. Na podlagi tega je Vlada Republike Slovenije sprejela pozitivno mnenje k predlogu zakona in pri vsebinah, ki so potrebovale spremembe, tudi tvorno in aktivno sodelovala pri pripravi amandmajev. S tem mnenjem je Vlada nadomestila mnenje prejšnje Vlade z dne 30. maja 2022.

Hvala lepa.