Govor

Hvala.

Besedo dajem predstavniku Vlade dr. Branku Lobnikarju.