Govor

Hvala lepa, gospod Maučec.

Besedo dajem predstavnici Zakonodajno-pravne službe gospe Sladjana Ješič.